Jouw online positie

wij zorgen dat de blik op jou wordt gericht

mkb wijchenIn maart treden twee leden van het bestuur van MKB Wijchen af. Leonie Moolenaar en Michel van Thiel, die zich drie jaar lang vol enthousiasme hebben ingezet, geven het stokje over. MKB Wijchen moest dus op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Naast arbeidsrechtsadvocaat Linda Jacobs, heeft ook Arjan Moerman, als ondernemer namens Blickfång Communicatie, zich gekandideerd. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op woensdag 14 maart stemmen de leden van MKB Wijchen op de kandidaten, waardoor zij een nieuw bestuur kunnen vormen met Gerry Kroeze, Jeroen de Laat en Sonja Scholts.

Update

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 maart werden zowel Linda Jacobs als Arjan Moerman unaniem verkozen om toe te treden tot het bestuur als respectievelijk secretaris en voorzitter.

Over MKB Wijchen

De visie van MKB Wijchen is helder:  de ondernemer centraal stellen en meerwaarde bieden door kennis te delen, elkaar business te gunnen en de (gemeentelijke) lobby te voeren namens ondernemers.

Hierbij wordt er ingezoomd op de individuele leden van de vereniging. MKB Wijchen organiseert compacte evenementen en bijeenkomsten voor een kleiner publiek. Gericht op interactie en de ondernemerspraktijk zodat ondernemers elkaar kunnen blijven infomeren en inspireren.