Jouw online positie

wij zorgen dat de blik op jou wordt gericht

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van MKB Wijchen op dinsdag 14 maart hebben twee van de vijf bestuursleden afscheid genomen. De door het bestuur voorgedragen kandidaten, zijn door de leden unaniem aangenomen. Namens Blickfång Communicatie treedt Arjan Moerman in het bestuur aan als nieuwe voorzitter en volgt daarmee Michel van Thiel op.

MKB Wijchen ALV bestuurswissel Bij EdisonHet nuttige werd met het aangename gecombineerd tijdens de ALV die plaatsvond bij Bij Edison in Wijchen. Na de een uitstekende verzorgde catering door het team van Marcel Weber opende aftredend voorzitter Michel van Thiel de vergadering. Voorafgaand hieraan kreeg regiomanager van MKB Nederland, Hans Bakker het woord. Hij gaf een toelichting over het belang van het samenwerken van ondernemers en hoe MKB hierbij helpt. Aan bod kwamen natuurlijk de cijfers en MKB Wijchen staat er prima voor. Ook een terugblik naar 2017 stond op de agenda en een vooruitblik.

Bij deze blik op de toekomst werden de aanwezigen goed betrokken, aan de hand van vragen werd er duidelijk om de mening van de leden gevraagd. Naar voren kwam onder andere dat de gemeente pro-actiever mag zijn richting ondernemers, hetgeen ook al jaren een aandachtspunt is voor het bestuur. Ook het ledental werd besproken en, ondanks dat men tevreden is, kunnen er echt nog wel ondernemers bij. Een andere opmerking is dat MKB Wijchen nog meer naar buiten mag treden. Goede tips voor 2018 dus.

Nieuw leden bestuur MKB Wijchen

Mkb wijchen arjan linda blickfang

Het afsluitende punt van de vergadering was de wisseling van de wacht binnen het bestuur. Na drie jaar stoppen secretaris Leonie Molenaar en voorzitter Michel van Thiel er mee, om plaats te maken voor nieuwe ideeën. In de afgelopen jaren hebben zij, met de andere leden van het bestuur, gezorgd voor het verder uitbouwen van een enthousiaste club ondernemers die zich tezamen hard maken voor een goed ondernemersklimaat in het Wijchense.

Na dat beiden kandidaten zich hadden voorgesteld hebben de leden unaniem besloten om ze toe te laten treden tot het bestuur. Als secretaris volgt Linda Jacobs, advocaat arbeidsrecht bij ALEX Advocaten, Leonie op. Als gezegd wordt Arjan Moerman, social marketeer en eigenaar van Blickfång Communicatie, de nieuwe voorzitter.

Na de felicitaties aan de nieuwe bestuursleden en dankwoorden aan de aftredende, volgende nog een rondleiding door brouwer Haike Toonen bij Brouwerij De Wijchense Schòne. Vanzelfsprekend kon er ook bier geproefd worden.

Het bestuur bestaat nu, naast Linda en Arjan, uit Sonja Scholts, Jeroen de Laat en Gerry Kroeze. Meer weten over MKB Wijchen? Neem contact met ze op via de website.

Fotografie: Wijchen Zakenvisie